in4it

IN4IT is een uitgave van Infotheek Group over IT en circulaire economie. 

© 2018 Infotheek Group.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt. Hoewel aan het samenstellen en schrijven van IN4IT de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de uitgever geen garanties geven dat de gegevens, informatie of adviezen in deze uitgave juist zijn. Infotheek Group is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende informatie.

Hoofd- en eindredactie:
Magma Publicaties - Joost Bijlsma.

Concept: 
Curve Mags And More - Henk Stoffels en Magma Publicaties - Joost Bijlsma.

Ontwerp, artdirection en vormgeving:
Curve Mags And More - Patrick Hoogenberg.

Projectteam Infotheek Group: 
Ronald Wolthuis, Tamara Tong Sang, Paula van Velden, Tim Bosselaar, Mark Heemskerk.

Aan dit nummer werkten mee: Joost Bijlsma, Thomas Braun, Maria Genova, Afke Teunen, Ruud Slierings, Rutger Vahl.

Redactiesecretariaat: 
Ronald Wolthuis, 
ronald.wolthuis@infotheek.com

Advertenties: 

Wilt u een advertentie in IN4IT? Stuur dan een mail naar tim.bosselaar@centralpoint.nl
Infotheek Group
Zaalbergweg 9
2314 XS Leiden
00 31 71 800 14 00

© Auteursrechten voorbehouden