In de praktijk

Tochtige Koeien
alarm via Wifi

Het geheim van succesvolle IT is de convergentie van mens en technologie. In de veehouderij is een derde element onmisbaar: het dier. Dat samenspel van mens, koe en technologie is de corebusiness van CRV.

CRV is een Nederlands-Vlaams bedrijf op het gebied van rundveeverbetering. Dat betekent ruwweg drie dingen: de levering van genetische producten (sperma en embryo’s), de dienstverlening daaromheen (insemineren, drachtigheidscontrole en melkproductieregistratie) en advisering in bedrijfsvoering en fokkerij. “Voor elk doel is er een oplossing”, zegt Els van Eekelen, manager IT bij CRV: “Wil de boer bijvoorbeeld dat kalveren optimaal melk produceren, dan hebben wij daar een passende stier bij. Maar het uitgangspunt is altijd: de gezondheid. Vergelijk het met topsport. Alleen de topsporter die goed in zijn vel zit, presteert. Alleen een sterk dier levert waarde voor de boer.”

Ovulatiealert

Een succesvol programma van CRV is Fokken op Maat. Om in de analogie van topsport te blijven: een soort talentherkenning: “Op basis van een haarmonster kun je het DNA-profiel van een kalf bekijken en bepalen welke potentie het heeft. Zo kan de veehouder in een vroeg stadium bepalen of hij het kalf aanhoudt, omdat deze het in zich heeft om een goede melkkoe te worden. En zo kan de veehouder een veestapel fokken die goed bij hem past en waarmee hij een goede boterham kan verdienen. Waar je ook op kunt fokken, is op voerefficiëntie en daardoor ook op vermindering van de CO2-uitstoot. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de veehouderij. Met fokkerij en voeding kun je de productie optimaliseren en ook de uitstoot van mineralen minimaliseren. Dat is belangrijk, want veehouders moeten op dat vlak aan strenge milieueisen voldoen. Het heeft dus veel kanten, de rundveeverbetering, waarbij de basis altijd een zo hoog mogelijke waardeproductie voor de boer is.”

IT speelt een enorm belangrijke rol in de bedrijfsvoering en dienstverlening van CRV, maar ook in bijvoorbeeld het registreren van meet- en stamboekgegevens zoals de wet voorschrijft. Die gegevens zijn van groot belang om het fokdoel van de boer te kunnen realiseren. Ook snelle en feilloze connectie is cruciaal, zo blijkt uit een voorbeeld dat Els van Eekelen geeft: “Als een koe tochtig is gaat ze meer bewegen. Zo’n vruchtbare periode duurt 24 uur, het is zaak om binnen die tijd te insemineren. Dankzij een stappenteller aan de poot en een wifi-verbinding, krijgen wij een ovulatiealert. Per koe weten we precies welke stier het beste past bij het fokdoel van de boer. Onze inseminator krijgt op zijn device de opdracht. En, bij wijze van spreken zonder dat de boer het merkt, insemineert hij Claartje 3 exact op het juiste moment en met het juiste sperma. Vooral bij grote veestapels is die automatische detectie erg belangrijk.”

‘Per koe weten we precies welke stier het beste past bij het fokdoel van de boer’
Vervangingsoperatie

Alleen al in Nederland en Vlaanderen zijn honderden inseminatoren van CRV actief. CRV heeft de oude robuuste (echter functioneel beperkte) pda’s die zij in het veld gebruikten, vervangen door iPhones 6 Plus. Scholten Awater, dochteronderneming van Infotheek Group, heeft deze operatie uitgevoerd en de nieuwe devices geleverd. Ook de 550 monsternemers die dagelijks in de melkstallen de melkkwaliteit controleren, hebben afscheid genomen van hun pda. Zij werken nu op een iPad Mini in een vocht- en stofvrije case, ook geleverd en ondersteund door Scholten Awater (Mobile Device Management).
De vervanging was noodzakelijk om meer functionaliteiten te kunnen toepassen, aldus de manager IT: “Denk aan e-mail, internet, intranet, routeplanner. En de inseminatoren en monsternemers hebben nu een app waarop ze alle benodigde informatie vinden. Bovendien kunnen ze melkproductie-, inseminatie- en vruchtbaarheidsgegevens uploaden naar de centrale database. Die data verwerken we direct voor het stamboek, maar ook voor bijvoorbeeld de facturering.” De nieuwe devices zijn veel gebruiksvriendelijker. De lichtomstandigheden in de stal, en zeker in de melkstal, zijn niet altijd even goed, en het intoetsen van gegevens is gemakkelijker op een groter apparaat. Oudere medewerkers - misschien niet gewend aan die veelheid aan functies - schakelden moeiteloos over op de nieuwe mobiele apparaten, met dank aan de support van Scholten Awater.

Operational excellence

Op veel vlakken toegevoegde waarde dus voor CRV. Van Eekelen: “De samenwerking tussen veld en kantoor verloopt directer en daardoor beter. Het foutpercentage ligt veel lager, en dankzij bijvoorbeeld de routeplanner en de directe gegevensuitwisseling bereiken we meer efficiency. Het papierwerk is ook een stuk minder geworden, wat absoluut fijn is. En de vervanging heeft een forse bijdrage geleverd aan onze operational excellence.” 

CRV in kort bestek

Coöperatieve onderneming voor rundveeverbetering (melk- en vleeskoeien)

Marktleider in Nederland en Vlaanderen, top drie-positie wereldwijd

Klanten: rundveehouders 

Actief in ongeveer 50 landen voor 50.000 klanten (veestapels van 30 tot 10.000 runderen)

Hoofdkantoor: Arnhem (kantoren in 12 landen)

Arrow-prev Arrow-next